Contributie

De contributie voor scouting verschilt per speltak/leeftijdsgroep. De contributie is inclusief de weekenden en het zomerkamp en wordt betaald in 4 termijnen (kwartalen). De data waarop in het seizoen de contributie wordt geheven zijn:

  • oktober (eerste week)
  • januari (eerste week)
  • april (eerste week)
  • juli (eerste week)

Zoals in de ALV besloten zal elk seizoen de contributie worden verhoogd met de algemene indexering. Dit om voldoende met de verschillende kostenstijgingen mee te groeien. Voor het seizoen 2022-2023 zijn dit de vastgestelde jaarcontributies:

  • Bevers (5-6) € 220,- per jaar
  • Welpen/Shanti’s (7-10) € 264,- per jaar
  • Verkenners/Gidsen (11-14) € 285,- per jaar
  • Explorers (15-17) € 285,- per jaar
  • Pivo’s (18-21) € 220,- per jaar