Laat je uitdagen! / Kaderleden

Scouting stopt niet als jeugdlid, ook als vrijwilliger heb je een zeer leuke en uitdagende vrijetijdsbesteding. Binnen de vereniging, kun je naast een super leuke tijd met jeugdleden, ook werken aan diverse compententies.
Denk bijvoorbeeld aan leidinggeven, organiseren van kleine bijeenkomsten en grotere evenmenten. Maar ook op specifieke gebieden als outdoorkennis, financien, teamleider, etc.